ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Your text...

งานพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Your text...

 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำโดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อแม่
ทำความสะอาด พัฒนาในวิทยาลัยและบริเวณวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

{gallery}momday{/gallery}