วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ณ วัดทุ่งฝ่าย

{gallery}kingday{/gallery}

 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำโดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อแม่
ทำความสะอาด พัฒนาในวิทยาลัยและบริเวณวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

{gallery}momday{/gallery}