กิจกรรมจิตอาส…

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำนักศึกษา และบุคลากร เข้า...

Read more

กิจกรรมทำดีเพ…

 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำโดยผู้บริหาร อาจาร...

Read more