วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นำนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ณ วัดทุ่งฝ่าย

{gallery}kingday{/gallery}